Turbopostar

No er 2020-sesongen over, men snart er vi i 2021, og ein ny SUPER TURSESONG står for døra!!!!  Satsar på dette året  blir meir "normalt" enn 2020, men det som ikkje endrar seg er den flotte naturen vi har rett utanfor døra vår!  Så nyt vinteren og snøen som kjem (forhåpentleg), så er det snart ein ny Turbotur-sesong!


Dette er barna sin eigen Turbopost, oppkalla etter Barnas Turlag sin maskot, fjellreven Turbo. Du kan gå fem turar og bli Turbo, eller gå ti turar og bli Superturbo!

Nytt av året er at der no er 16 kassar/turmål, så ein kan sjølv velgje kva for turar ein vil gå.  Einaste «kravet» er at det må være ulike turar.

Turbo lovar ein liten premie til alle som har gått på (minst) fem ulike turar. Det er ulik premie til dei som har gått fem og og dei som har gått ti turar. Det vert i tillegg trekking av tre flotte hovedpremiar.  Du treng ikkje være DNT-medlem for å delta på Turboturane, men det er kun medlemmar som er med i trekninga av hovedpremiane.

Her på heimesida finn ein Registreringsskjema der du fyller inn namn, dato og namn på post/tur.

Registreringsskjemaet sendast Liv-Sissel Dale, Øyravegen 18, 6783 Stryn eller på e-post til livao@hotmail.com


Ynskjer du å verte medlem i Indre Nordfjord Turlag? For born kostar det kun kr 130,- per år. Du kan registrera deg, barnet ditt eller heile familien på www.dnt.no/medlem.

For barn med smarttelefon kan ein nytte turappen «DNT SjekkUT» som er DNT sin eigen turapp. (Last den ned via Appstore / Google Play). Her kan du sjekke inn digitalt og sjå turbeskrivelse og kart under turen.  (For premie må det likevel leverast inn registreringsskjema)

I tillegg vil vi absolutt anbefale at ein ser på appen KulTur.  Der kan ein registere heile familien, og der er mange morsosame aktivitetar ein får poeng for!  Så er det om å gjere å samle flest poeng og nå toppen!

Turar 2021

Turar Område
Vetledalssetra Oppstryn
Skarsteinsetra Olden
Dagsturhytta "Nakkebruna" Hornindal
Skuten Stryn
Rakssætra Loen
Svartevatnet Stryn
Gråberg Stryn
Nosakleiva Fjelli
Segestad Oppstryn
Verlostøylen Utvik
Dagsturhytta "Kloppemyra" Stryn
Grendasætra Markane
Avleisætra Olden
Bolleberget Innvik
Blåvatnet Hornindal
Mosehogane Rand
turbo_maler_rod_t
turbo_maler_rod_t