Smittereglar for turar og aktivitetar per 15.juni 2020

Reglane vert oppdaterte etter kvart!

1) Maks 50 deltakarar inkludert turleiarar i ei turgruppe

2) Alle som ikkje høyrer til i same husstand skal halde minst 1. meter avstand

3) Alle må ha med nødvendig personleg utstyr - inkludert Antibac

4) Kvar enkelt må ha med det dei treng av mat/drikke/utstyr

5) Transport:
      - 1. meters kravet må haldast
      - Generelle hygenereglar må følgjast
      - Passasjerar tilpassast storleiken på bilane (kan medføre at enkelte som ikkje har bil ikkje får vere med,         avtal eventuelt på  førehand med ein du kjenner som ogå skal vere med på turen/aktiviteten)

6) Alle deltakarane vert registrert med namn ved start

7) Du må vere frisk for å kunne bli med på tur/aktivitet.

Vi ser fram til turar og aktivitetar, og håpar du blir med!

Bli medlem i Indre Nordfjord Turlag
Foto: Karin vinsrygg