Bli medlem i Indre nordfjord turlag

Medlemspriser DNT og Indre Nordfjord Turlag (INT) 2020

Familiemedlemskap: 1275.-

Hovedmedlem: 710.-

Hustandsmedlem 390.-

Ungdom (19-26) 360.-

Skoleungdom (13-18 år) 220.-

Barn (0-12 år) 135.-

Honnør (over 67 eller ufør) 555.-


Ein blir medlem i DNT (Den Norske Turistforening) ​​​​​​​+ det lokale turlaget der ein har adresse. Dei som har adresse i Stryn og Hornindal vil automatisk bli medlem i INT ( Indre Nordfjor Turlag ).

Om ein bur ein annan plass og vil nyte godt av våre billigaste priser kan ein melde overgang til INT ved å kontakte medlemsservice i DNT.


Medlemsfordeler: - Gratis deltaking på dei fleste turane til INT.

- 15 % rabatt på turutstyr på Sport1 Stryn.

- Gratis leige av Randoneeutstyr for ungdom 13 -26 år - Voksne kr. 250.-

- Rabatt på forsikring i Gjensidige.

- Får medlemsbladet Fjell og Vidde + årbok.

- Redusert pris på DNT sine over 500 hytter (INT har ei hytte som ligg på Vetledalssetra).

Ved Rastebu i Briksdalen - Stryn kommune
Ved Rastebu i Briksdalen - Stryn kommune Foto: Bjarte Haugen