2 gongar i året vil Ytre-Eide Sport AS ha medlemsdagar der INT sine medlemmar får 20% rabatt.  

Det vert ikkje gjeve rabatt på varer som er nedsett eller på sal.